Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HĐND xã Quy Kỳ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Hai

10-08-2021 09:55

 

Sáng 04 tháng 8 năm 2021, HĐND xã Quy Kỳ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Dự có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - UV BTV huyện ủy – Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Các đồng chí lãnh đạo BTV Đảng uỷ - Thường trực HĐND – UBND - UB MTTQ xã, Trưởng các Đoàn thể xã, 21 ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện khối Y tế, GD&ĐT xã, các tổ chức Chính trị xã hội xã Quy Kỳ, các ông, bà đại diện cho 12 xóm, Bí thư chi bộ, Ban công tác Mật trận, Trưởng xóm.

Kỳ họp thứ 02 HĐND xã Quy Kỳ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND xã Quy Kỳ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và Báo cáo kết quả tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND xã gửi tới tại kỳ họp thứ 02 HĐND xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026; các tờ trình của HĐND, UBND xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý điều hành của UBND, công tác phối hợp của Mặt trận, đoàn thể, cùng với sự hưởng ứng của toàn thể cán bộ và Nhân dân đã thực hiện đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực. Đời sống Nhân dân cơ bản được ổn định, tình hình An ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác Quốc phòng được giữ vững.

Tại kỳ họp các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tập trung triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện quản lí chặt chẽ các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời; Giải quyết kịp thời dứt điểm về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục công trình giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân…

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu giải trình những vấn đề mà đại biểu HĐND xã quan tâm và trình bày một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; đồng thời các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Tờ trình và dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp.

Ảnh & tin bài: Luân Tú (VHXH)