Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

20-04-2021 16:12

Ngày 20 tháng 4 năm 2021 Đảng ủy xã Quy Kỳ tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Báo cáo viên đồng chí Lưu Đức Hồng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, dự hội nghị đồng chí Nông Văn Thọ - Phó bí thư – Thường trực Đảng ủy; đồng chí Luân Đức Quỳnh – Phó bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã; cùng các đồng chí BTV Đảng ủy – Thường trực HĐND – UBND –Thường trực UB MTTQ xã; trưởng các ban ngành đoàn thể xã, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, 03 trường học, Trạm Y tế xã; Bí thư; phó bí thư và 269 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Báo cáo viên đồng chí Lưu Đức Hồng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

Tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn xã và mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hôi lần thứ XIII của Đảng. Nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII tới các cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý trí và hành động trong toàn đảng bộ.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đi đôi với đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy “ xây làm chính”; “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

                                                                                               Ảnh & tin bài: Luân Tú (VHXH)