Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội tổng kết cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

11-06-2021 09:24

 

Ngày 10 tháng 6 năm 2021 Ủy ban Bầu cử xã Quy Kỳ tổ chức hội tổng kết cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự và chúc mừng hội nghị đồng chí Trần Doãn Khánh Giám đốc Trung tâm Chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Định Hóa phụ trách Đảng bộ xã, đồng chí Long Trí Dũng – Trưởng ban Giải phóng Mặt bằng huyện Định Hóa, phụ trách đơn vị bầu cử xã Quy Kỳ. Cùng các đồng chí lãnh đạo BTV ĐU-TTHĐND-UBND-UB MTTQ xã, các ông bà Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ giúp việc, các Ban, tổ bầu cử trên địa bàn xã, các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Trần Doãn Khánh Giám đốc Trung tâm Chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Định Hóa phát biểu chúc mừng

Đơn vị xã Quy Kỳ đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong buổi tổng kết Ủy ban bầu cử đã công bố nghị quyết kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Quy Kỳ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 kết quả bầu cử như sau: Số lượng đơn vị bầu cử 6, khu vục bỏ phiếu 6, số đại biểu được bầu 21, số người ứng cử 36, tổng số cử tri 3040, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu 3040, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu 100%, số phiếu hợp lệ % so với số phiếu thu vào 2994 (98,05%), số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với số phiếu thu vào 46 (1,5%), việc bầu thêm và bầu lại tại đơn vị bầu không có.

Ảnh & tin bài: Luân Tú (VHXH)