Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

30-06-2020 16:21

Ngày 26/6 Đảng bộ xã Quy Kỳ tổ chức học tập, quán triêt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 03 đồng chí đảng viện (Đ/c: Nông Đình Hoa – Chi bộ Hương Bảo 1 nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng; Đ/c: Lương Kim Và – Chi bộ Thái Trung nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng; Đ/c: Hoàng Đình Vo – Chi bộ Khuân Nhà nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Đến dự và động viên có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện Định Hóa, cùng toàn thể 269 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Học tập, quán triêt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm được những mục tiêu, quan điểm, giải pháp chủ yếu được nêu trong các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung Ương Đảng khóa XII; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội; trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chung quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trong tâm các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung Ương Đảng khóa XII.

                                                                                                                                                                            Thực hiện: Luân Tú (VHXH)

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:5919

Tổng truy cập: 665364