Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xã Quy Kỳ

Tên Đơn vị gửi: UBND xã Quy Kỳ
Địa chỉ: xóm Thống Nhất 1 - xã Quy Kỳ - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803 705 067

I. Giới thiệu chung:

1. Vị trí địa lý:

Xã Quy Kỳ nằm ở phía Bắc của huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 7km.
Tiếp  giáp:
- Phía Bắc Tây giáp với xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kan;
- Phía Đông giáp với xã Lam Vĩ, xã Tân Dương;
- Phía Nam giáp với xã Kim Phượng, Kim Sơn;
- Phía Bắc giáp với xã Linh Thông.
Xã với tổng diện tích tự nhiên là 5 601,75 ha. Trog đó: Đất Nông nghiệp 5307,77 ha, đất phi Nông nghiệp 289,13 ha.

2. Địa giới hành chính:

Xã được chia thành 12 xóm, 03 trường học và 01 Trạm Y tế.

3. Dân số - Dân cư:

- Tính đến thời điểm tháng 30/12/2020 tổng số dân trên địa bàn xã là: 4 848 khẩu/1 125 hộ, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm > 90% toàn xã gồm 10 dân tộc cùng chung sống: Tày, Mường, H Mông, Pà thẻn, Kinh, Dao, San Chí, Thái, Nùng, Hoa.
- Hộ nghèo đầu năm là: 248 hộ, chiếm 22,26%; hộ nghèo cuối năm là: 179 hộ, chiếm 16,07%; Hộ cận nghèo đầu năm là: 243 hộ, chiếm 21,81 %; hộ cận nghèo cuối năm là: 197 hộ, chiếm 17,68%. Đời sống nhân dân sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất Nông, Lâm nghiệp.

4. Văn hóa xã hội:
Xã Quy Kỳ là một xã có nhiều dân tộc anh, em cùng sinh sống do đó có nhiều bản sắc văn hóa đa dạng các dân tộc khác nhau. Tuy nhiên các cộng đồng dân tộc vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình nói riêng.