Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3046/HD-UBND Hướng dẫn bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Khu dân cư văn hóa”; “Cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2021 22/09/2021 Đặng Thái Bình
2 207/KH-UBND Chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin của huyện Định Hóa giai đoạn 2021 - 2025 22/09/2021 Đặng Thái Bình
3 193/HD-VHTT Hướng dẫn chi tiết tổ chức Đại hội TDTT cấp xã trong tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện Định Hóa năm 2021 22/09/2021 Đặng Thái Bình
4 68/KH-UBND Kế hoạch chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao năm 2021 21/09/2021 Hoàng Từ Điển
5 67/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021 - 2025 20/09/2021
6 64/KH - UBND Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2021 20/09/2021 Hoàng Từ Điển
7 194/UBND-VP Về việc cử cán bộ đầu mối trực hệ thống hội nghị trực tuyến 20/09/2021 Hoàng Từ Điển
8 193/UBND-VP Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 20/09/2021 Hoàng Từ Điển
9 192/UBND-VP Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 08/9/2021 của UBND huyện Định Hóa 20/09/2021 Hoàng Từ Điển
10 05/TB-UBND Kế hoạch về việc phân công trực cơ quan các ngày thứ 7, chủ nhật tháng 9 năm 2021 20/09/2021 Lưu Đức Hồng
11 59/KH - UBND Kế hoạch hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn xã Quy Kỳ năm 2021 23/08/2021 Luân Đức Quỳnh
12 17/NQ-HĐND Ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã Quy Kỳ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 11/08/2021 Lưu Đức Hồng