Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

1. Vị trí địa lý:

Xã Quy Kỳ là một xã miền núi thuộc khu vực III, đặc biệt khó khăn nằm ở phía Bắc của huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 7,5 Km theo tỉnh lộ 254 (Quốc lộ 3C).
Tiếp  giáp:
- Phía Bắc Tây giáp với xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kan;
- Phía Đông giáp với xã Lam Vĩ, xã Tân Dương;
- Phía Nam giáp với xã Kim Phượng;
- Phía Bắc giáp với xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Xã với tổng diện tích tự nhiên là 5 601,75 ha. Trog đó: Đất Nông nghiệp 5307,77 ha, đất phi Nông nghiệp 289,13 ha.

- Đến năm 2019, xã Quy Kỳ được chia thành 19 xóm: Khuôn Nhà, Khuôn Câm, Khuôn Tát, Đăng Mò, Sự Thật, Đồng Hẩu, Bản Pấu, Nà Rọ, Nà Kéo, Nà Áng, Bản Cọ, Nà Mòn, Đồng Củm, Tân Hợp, Túc Duyên, Gốc Hồng, Bản Noóng, Thái Trung, Pác Cáp.

- Ngày 11 tháng 12 năm 2019 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên về sáp nhập xóm: Có 06 xóm thuộc diện sáp nhập Khuôn Nhà và Sự Thật thành xóm Khuân Nhà (01), sáp nhập hai xóm Bản Noóng và Nà Mòn thành xóm Thống Nhất 1 (02), sáp nhập ba xóm Pác Cáp, Tân Hợp, Đồng Củm thành xóm Thống Nhất 2 (03), sáp nhập hai xóm Nà Áng và Bản Cọ thành xóm Hương Bảo 1 (04), sáp nhập hai xóm Nà Rọ và Nà Kéo thành xóm Hương Bảo 2 (05), sáp nhập hai xóm Bản Pấu và Đồng Hẩu thành xóm Hương Bảo 3 (06), đổi tên xóm Khuôn Tát thành xóm Khuổi Tát, đổi tên xóm Khuôn Câm thành xóm Khuân Câm.

2. Tổng nhân khẩu: Tính đến 31 tháng 06 năm 2019.

Với tổng 1.122 hộ/ 4.812 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo 22,26%, hộ cân nghèo 21,81%. Xã gồm 12 dân tộc anh em đoàn kết cùng chung sống cụ thể: Tày (2764), Kinh (910), Sán Chay (805), Dao (212), Nùng (57), Mường (10), Hoa (06), Cao Lan (04), Thái (02), Phà Thẻn (02), H'Mông (01), Giáy (01). Dân tộc thiểu số chiếm trên 80%.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH XÃ QUY KỲ